مقالات

سیستم تهویه در مناطق گرم و مرطوب-گرم و خشک و سرد

سیستم تهویه در مناطق گرم و مرطوب-گرم و خشک و سرد:

قصد ما در این مقاله بررسی دقیق ساختار سیستم تهویه در اقلیم گرم و مرطوب ، سیستم تهویه در اقلیم سرد و کوهستانی ونیز

سیستم تهویه در اقلیم گرم و خشک است ، تقریبا این بررسی تمام مناطق کشور عزیزمان ایران را پوشش می دهد . تهویه مطبوع در مناطق گرم و مرطوب باید توسط دستگاه  تبریدی انجام شود زیرا سیستم تهویه در مناطق مرطوب باید قادر باشد رطوبت را تا سطح آسایش مورد نیاز کاهش دهد . همچنین سیستم در اقلیم گرم و خشک بهتر است که توسط دستگاه تبخیری انجام شود زیرا سیستم تهویه در مناطق مرطوب باید قادر باشد رطوبت را تا سطح آسایش مورد نیاز کاهش دهد . همچنین سیستم تهویه در اقلیم گرم وخشک بهتر است که توسط دستگاه های تبخیری انجام شود زیرا سیستم تهویه در مناطق گرم و خشک باید بتواند رطوبت هوا را تا سطح مطلوب افزایش دهد . سیستم تهویه در اقلیم سرد و کوهستانی نیز بیشتر جنبه گرمایشی دارد .

نقشه زیر تقسیمات اقلیمی کشورمان را در 5 دسته کلی نشان می دهد . تقسیم بندی انجام گرفته شده در نقشه زیر مربوط به فصل تابستان است . در شرایط هوای هر اقلیم در فصل زمستان به ترتیب عبارت است از :

  • هوای اقلیم گرم وخشک در زمستان سرد است .
  • هوای اقلیم گرم ونیمه مرطوب در زمستان معتدل است .
  • هوای اقلیم گرم و مرطوب در زمستان گرم است .
  • هوای اقلیم گرم وخشک در زمستان سرد است .
  • هوای اقلیم گرم وخشک در زمستان سرد است .

مناسب ترین دستگاه های تهویه مطبوع در مناطق گرم و مرطوب :

مناسب ترین دستگاه های تهویه مطبوع در مناطق گرم و مرطوب دستگاه هایی هستند که بر پایه سیکل تبرید تراکمی موجب سرمایش و کاهش رطوبت هوا می شوند . منظور از سیکل تبرید تراکمی این است که در ساختار تمامی این دستگاه ها از کمپرسور ، کندانسور ، اواپراتور و مبرد استفاده شده است .

با توجه به متراژ ساختمان و یا فضای مورد نظر ، به ترتیب یکی از این دستگاه ها به عنوان سیستم تهویه در مناطق مرطوب و گرم مورد انتخاب می شود . مهمترین دستگاه هایی که بر پایه سیکل تبرید تراکمی کار می کنند عبارتند از :

مناسب ترین دستگاه های تهویه مطبوع در مناطق گرم و مرطوب :

مناسب ترین دستگاه های تهویه مطبوع در مناطق گرم و مرطوب دستگاه هایی هستند که بر پایه سیکل تبرید تراکمی این است که در ساختار تمامی این دستگاه ها از کمپرسور ، کندانسور ، اواپراتور و مبرد (گاز فریون) استفاده شده است . با توجه به متراژ و ابعاد ساختمان یا سوله مورد نظر، به ترتیب یکی از این دستگاه ها به عنوان سیستم تهویه در مناطق مرطوب و گرم انتخاب می شود .

مهمترین دستگاه هایی که بر اساس سیکل ترید تراکمی کار می کنند عبارتند از :

  • اسپیلت ( کولر گازی)

کمپرسور و کندانسور دستگاه اسپیلت در یونیت پشت پنجره ( یونیت بیرون از ساختمان ) و

اواپراتور آن نیز در داخل ساختمان (پنل دیواری ) نصب می شود که با لوله کشی به هم متصل می شوند . مبرد (گاز فریون ) بین این اجزا به گردش در آمده و در قسمت اواپراتور ( جاسازی شده در پنل دیواری ) ضمن کاهش دمای هوا ، در اثر تماس هوا با سطح سرد لوله های اواپراتور ، رطوبت هوا را نیز کاهش می دهد . رطوبت در واقع همان بخار آب موجود در هوا است که به شکل قطرات مایع بر سطح لوله های اواپراتور در آمده و بعد از چکه کردن در سینی کف آن از طریق یک مجرا خارج می شود .

 

  • داکتد اسپیلیت

داکتد اسپلیت شبیه به اسپلیت می باشد با این تفاوت که یک اواپراتور بزرگ در سقف کاذب نصب شده و هوا را پس از سرد کردن و کاهش دادن رطوبت با کانال کشی ( داکتد) در اتاق های مختلف توزیع

 می کند . از اسپلیت و داکتد اسپلیت در ساختمان های با متراژ کم به عنوان دستگاه های تهویه در اقلیم گرم و مرطوب استفاده می شود.

مینی چیلر نیز از دیگر دستگاه های مناسب برای تهویه در مناطق مرطوب و گرم است که به همراه فن کویل یا یک هواساز سایز متوسط مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه نیز دارای کمپرسور ، کندانسور ، اواپراتور ، مبردو ............ است . در قسمت های مختلف یک ساختمان از تعدادی فن کویل به شکل زمینی ،دیواری یا سقفی استفاده می شود که همگی با لوله کشی به یک مینی چیلر متصل می شوند . هر فن کویل را می توان با یک کنترلر به صورت مجزا روشن و خاموش و کنترل نمود . داخل هر فن کویل یک اواپراتور جاسازی شده است که ضمن کاهش دمای هوا ، رطوبت را نیز کاهش می دهد .

  • چیلر

چیلر دیگر دستگاه مناسب جهت تهویه در اقلیم گرم و مرطوب است که به همراه تعداد زیادی فن کویل و یک یا چند هواساز سایز بزرگ در ساختمان ها و سوله های با متراژ و ابعاد بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد . چیلر با سرد کردن آب در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله (شل اند تیوب ) آب سرد را با لوله کشی به تمامی فن کویل ها و هواساز های مستقر در ساختمان پمپاژ می کند . هر فن کویل نیز که آب سرد در لوله آن جاری می شود ، ضمن کاهش دمای هوا ،در اثر برخورد هوا با سطح سرد لوله ها ، رطوبت ها را کاهش می دهد .چنانچه چیلر به عنوان سیستم تهویه در اقلیم گرم و مرطوب انتخاب شود باید از چیلر تراکمی هواخنک باشد و نمی توان از چیلر تراکمی آب خنک استفاده نمود زیرا چیلر تراکمی آب خنک به برج خنک کننده نیاز دارد که راندمان برج خنک کننده در مناطق گرم و مرطوب بسیار پایین می باشد .

  • دستگاه VRF

دستگاه VRF بسیار شبیه به چیلر می باشد ولی با این تفاوت  که به جای سرد کردن آب در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله ای و ارسال آن به فن کویل ها و هواساز ها ، مبرد را مستقیما به فن کویل ها و هواساز ها ارسال می کند و مبرد با جاری شدن در لوله فن کویل و هواساز ، ضمن کاهش دما ی هوا ، رطوبت هوا را نیز می گیرد .

مناسب ترین دستگاه تهویه مطبوع در اقلیم گرم و خشک :

با توجه به این که مناطق گرم و خشک در زمستان هوای سردی دارند ، سیستم تهویه در اقلیم گرم وخشک باید هم جنبه سرمایشی داشته باشد و هم گرمایشی . همچنین دستگاه های تهویه در اقلیم گرم و خشک باید بتواند در تمام روزهای سال (وقتی که رطوبت هوا در کمتر از حد استاندارد است)

رطوبت هوا را افزایش دهند و به همین خاطر بهتر است سیستم سرمایش آن از نوع تبخیری باشد و نه از نوع تبریدی . مناسب ترین دستگاه های تهویه در اقلیم گرم و خشک عبارتند از :

ایرواشر و زنت ساختار و عملکردی تقریبا مشابه هم دارند که در اینجا ساختار دستگاه ایرواشر را شرح می دهیم . ایر واشر دستگاه نسبتا بزرگی است که در ساختمان ها و سوله های متوسط تا بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد . سیستم سرمایش آن شبیه کولر ابی است و با پاشش آب در مسیر عبور هوا عمل خک کاری هوا انجام می شود . پاشش آب ضمن کاهش چند درجه ای دمای هوا موجب افزایش رطوبت هوا نیز می شود . ایرواشر برای گرمایش دارای کویل آبگرم است که به بویلر یا پکیج گازسوز متصل می شود . دمای هوا در اثر تماس با سطح داغ کویل آبگرم افزایش یافته و با کانال کشی هوای گرم در ساختمان توزیع می شود . دستگاه تبخیری( مانند زنت ، ایرواشر و اکونوپک ) نسبت به دستگاه های تبریدی که ذکر شد هم مصرف انرژی کم تری دارند و

هم قیمت اولیه کمتر زیرا در آنها قطعاتی مانند کمپرسور ، کندانسور و گاز مبرد استفاده نمی شود .

 

دیگر دستگاه مناسب برای تهویه در اقلیم گرم و خشک دستگاه اکونوپک است که سرمایش آن عینا مشابه دستگاه ایرواشر و زنت است ولی گرمایش آن متفاوت بوده و به جای کویل آبگرم و بویلر از یک مشعل گاز سوز در آن استفاده می شود که مستقیما کوره داخل دستگاه اکونوپک را گرم می کند ، تا هوا در اثر تماس با سطح داغ کوره گرم شود .

 

مناسب ترین دستگاه های تهویه مطبوع برای مناطق سرد و کوهستانی :

 

با توجه به این که مناطق معتدل و خشک کوهستانی دارای زمستان سردی هستندو همچنین تابستان در این مناطق بسیار خنک می باشد و عملا در این اقلیم تهویه مطبوع بیشتر جنبه گرمایشی دارد .

در این مناطق نیز دستگاه های ایر واشر ، زنت و اکونوپک که داری قیمت اولیه و مصرف انرژی کمتر نسبت به سیستم تبریدی دارند ، دستگاه مناسب تری هستند زیرا در تابستان که هوا خشک است ، رطوبت هوا را افزایش می دهند . بویلر به کار رفته در تاسیسات موتور خانه که با لوله کشی به کویل فن کویل ها ، هوارسازها یا دستگاه های ایر واشر و زنت متصل می شود با توجه به میزان سردی هوا و ابعاد ساختمان می تواند از نوع آبگرم و یا بخار داغ باشد .    

 

 

خواندن 832 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 01 دی 1397 ساعت 12:52
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

تماس با ما

آدرس: تهران، میدان پونک، مجتمع تجاری اداری بوستان، واحد 778
تلفن:   44624467  -  44499440-021
ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کد پستی: 96934 - 14768
بالا
_____ _______ AzarNasim HVAC Systems +98-21-44499440 info@azarnasim.com